Otanmäki Mine Oy on allekirjoittanut 24.08.2022 aiesopimuksen Traxys North America LLC:n kanssa. Aiesopimuksen mukaan Traxyksellä on yksinoikeus markkinoida ja välittää Otanmäki Minen kaivostoiminnassa tuottamia metallirikasteita. Lopullinen markkinointi-/tuotetoimitussopimus pyritään solmimaan ennen vuoden 2022 loppua. Sopimuksen merkittävin osatekijä tulee olemaan siihen liittyvä mahdollinen rahoituskomponentti, joka voi koostua suorasta pääomasta yhtiölle, erilaisista lainaratkaisuista, tuotteiden ennakkomyyntituloista ja tuotannon aloitusvaiheen käyttöpääomasta. Linkki aiesopimusta koskevaan tiedotteeseen alla.

Lehdistötiedote_Otanmäki_Mine_Oy_29_08_2022