Suomalainen kaivosyhtiö

Kaivosalan kiertotalouden tuleva pioneeri

Arvot

Työpaikkojen
turvaaminen

Kiertotalous

Talouden
tukeminen

Eettinen toiminta
ESG

Visio

Kaivostoiminnan nostaminen yhdeksi Suomen talouden tukijalkoja. Tukea ja kehittää kaivosteollisuuden tuotteiden jatkojalostusketjuja.

Menneisyys ja tulevaisuus

Vanhan kaivoksen rikastushiekasta Helsingin pörssiin

1938

Otanmäen Fe-Ti-V esiintymä löytyi Sukevalla tehdyn lohkarelöydön perusteella

1950

Otanmäki Oy perustetaan

1953

Otanmäen kaivos aloittaa toiminnan

1956

-vuodesta eteenpäin päätuotteita olivat vanadiinipentoksidi, ilmeniitti ja rautapelletti

1960

Rautaruukki perustetaan
Otanmäki Oy:n spin offina

1968

Otanmäki Oy fuusioituu Rautaruukkiin

1985

Otanmäen kaivos päättää toimintansa

2012

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ja pääomistaja Jouko Jylänki perustaa Otanmäki Mine Oy:n

2017

Yhtiö hankkii kaivos alueen
kiinteistöt omistukseensa

2015-2020

Pienosakkaita yhtiön omistajiksi

2021

Yhtiö järjestää osakeannin ilmeniittihankkeen rahoittamiseksi

2023E

Ilmeniittituotannon aloittaminen

Hallitus

Hallituksessa on kriittisen yritysjohtamiskokemuksen
lisäksi yhteensä 65 vuotta kaivosalan kokemusta

Jouko Jylänki

hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja

• Otanmäki Mine Oy, Toimitusjohtaja 2012–
• Sotkamo Silver Oy, Tekninen johtaja 2011–2012
• Sotkamo Silver Oy ja Silver Resources Oy, Toimitusjohtaja 2006–2011
• Pyhäjärven Kehitys Oy, Projektivastaava 2003–2006
• Caledonia Mining, Poplar Resources, North Star Diamonds, Malminetsinnän päällikkö ja projektigeologi 1995–2003
Koulutus: FM-tutkinto, geologia, Oulun Yliopisto 1994

Hannu Luhtaniemi

hallituksen jäsen

• PCS-Engineering Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2021– , Toimitusjohtaja 2016–2021
• ABB Oy, Metals and Mining, Key Account Manager 2008–2016 • SiemensVAI, Senior Project Manager 2004–2008
• Rautaruukki Technology Sales, Senior Project Manager 1995–2004
• Saudi Iron and Steel Company, Saudi Arabia, Senior Project Manager 1992–1995
• Rautaruukki Engineering, Electrification and Automation, Project Manager and Chief Project Engineer 1980–1992
• Rautaruukki Oy, Otanmäen ja Mustavaaran kaivos, Electrication, Shift Supervisor 1977–1980
Koulutus: Sähkötekniikka, OAMK 1977

Olli Löytynoja

hallituksen jäsen

• Oulu Innovation Oy, toimitusjohtaja 1/2005–12/2010, 6/2012–
• Varatoimitusjohtaja 1/2006–5/2010 • Business Oulu, Asiakkuusyksikön päällikkö 1/2011–
• Technopolis Oyj, Projektijohtaja 9/2003–12/2004
• Investment Bank Schleswig-Holstein, Projektipäällikkö 7/2002–8/2003
• Oulun kaupunki, Kehityspäällikkö 1/2000–6/2002
Koulutus: HHJ –tutkinto, 2014; Executive MBA –tutkinto, TAMK 2010; FM-tutkinto, maantiede, Oulun Yliopisto 1989

Omistus

Otanmäki Mine Oy on 100 % suomalaisomisteinen

Omistajina 32 yksityishenkilöä ja 18 yritystä

Hallinto

  • Avainhenkilöstön rekrytoinnit pyritään tekemään ennen Q1/2022 loppua