Rahoitusvaihe 2, syksy 2021

€9m

Ilmeniittihankkeen tuotannon edellytykset

• Osakeannissa haetaan yhdeksän miljoonaa euroa uutta oman pääomanehtoista rahoitusta

• Osakeannin varoista noin kahdeksan miljoonaa euroa allokoidaan ensimmäisen tuotantovaiheen rikastamon ja siihen liittyvän infran rakentamiseen. Kyseiset investointikustannukset on arvioitu noin 8–9 miljoonaan euroon. Kahdeksan miljoonan euron ylittävä osuus tullaan rahoittamaan sekä vieraalla pääomalla että hankkeeseen saatavalla tukirahoituksella

• Jäljelle jäävä miljoona euroa käytetään tuotannon aloittamisen käyttöpääomana

• Ilmeniittihankkeen tuotantokapasiteetti nostetaan maksimiin noin 1–2 vuodessa

Liiketoimintasuunnitelma

Otanmäki Mine hakee varhaisvaiheen sijoituksia Yhtiön nykyisen strategian toteuttamisen tueksi

• Otanmäki Mine hakee 2 2-vaiheisella rahoituskierroksella noin 9 – 10 miljoonan euroa oman pääomanehtoista rahoitusta. Johto on määrittänyt Otanmäki Minen arvoksi 19,3 miljoonaa euroa. Osakeannin ensimmäisessä vaiheessa merkittäviä osakkeita on yhteensä 150 000 kappaletta, josta saadaan 6 euron osakekohtaisella merkintähinnalla yhteensä 900 000 euroa uutta pääomaa

• Syksyllä 2021 järjestettävässä toisessa osakeannissa haetaan uutta pääomaa noin 8 – 9 miljoonaa euroa. Tämän annin ehdot päätetään myöhemmin

• Onnistuneen osakeannin avulla Yhtiö kykenee käynnistämään laajasti tutkimansa ilmeniittihankkeen jo lähitulevaisuudessa, mikä puolestaan tukee Yhtiön nykyisen strategian toteutumista, muun muassa kaivoshankkeen aloittamista sekä listautumista

• Ensimmäisen vaiheen varat tullaan investoimaan pääasiassa ilmeniitti ilmeniitti-hankkeen tekniseen suunnitteluun ja lopulliseen kannattavuusselvitykseen. Jälkimmäisen vaiheen varoilla käynnistetään ilmeniittihanke rakentamalla aluksi hankkeeseen vaadittava infra sekä ensimmäinen tuotantolinja

• Osakeannilla tavoitellaan nykyomistajien lisäksi myös valikoituja ammattimaisia ja institutionaalisia sijoittajia. Kyseisellä lähestymistavalla pyritään keräämään tuotannon alkuinvestointiin sitoutuva oma pääoma, sekä laajentamaan Yhtiön osakaskantaa strategisilla sijoittajilla